የወደቁ ሃያላን እንዴት ይነሱ (What We Do When Pastors Fall)

የቤተክርስቲያን መሪዎች በሃጢያት ቢወድቁ ከመሪው የሚጠበቅ እርምጃና የምእመኑ ትክክለኛ ምላሽ